Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

crushcrush
6697 f991 500

April 05 2017

crushcrush
6128 09ac 500
crushcrush
6122 bc8b 500
crushcrush
6121 7b1d 500
crushcrush
6120 2537 500
crushcrush
6114 8323 500

March 29 2017

crushcrush
9474 0711 500
jeśli myślisz, że nie dasz rady, to masz rację
jeśli myślisz, że dasz radę, to też masz rację.

March 28 2017

crushcrush
3858 d62b 500
noRegreats
crushcrush
3849 72bb 500
są pociągi na które nie wolno się spóźnić
Reposted bygriber griber

December 11 2014

crushcrush
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viazenibyja zenibyja
crushcrush
5207 8649
Reposted fromzenibyja zenibyja
crushcrush
9617 eeda 500
jak dorosnę chciałbym zostać dzieckiem.
crushcrush
9507 16f5
Reposted byitsdrama itsdrama
crushcrush
pierwsze postanowienie noworoczne? napisać jeszcze raz maturę z polskiego, 
drugie? 
dostać się na UJ na psychologie.
— onw

December 10 2014

crushcrush
zacznę od tego, że zjem garść cukierków, a potem pójde na setke wódki i wrócę tutaj by poczytać jeszcze smutne cytaty
— own

December 07 2014

crushcrush
Marnuje, tracę, trwonię swój cenny czas.
— own

November 20 2014

crushcrush
2327 9035
Reposted fromdeviate deviate vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
crushcrush
0791 0548
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasatyra satyra
crushcrush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...